Equiscore
Team Kalender
Uitslagen
Verhuur Contact

Systeem


Het systeem van Equiscore is dusdanig opgezet dat de behaalde scores bij de bron worden ingevoerd: de juryleden. Bij een wedstrijd met één of twee ringen zou je dat dan op laptops kunnen doen die via een (draadloos) netwerk verbonden zijn met de rekenkamer. Het unieke van Equiscore is derhalve dat de scores worden ingevoerd op tablets, die elk voorzien zijn van hun eigen 3G/4G mobiele verbinding.

Deze opzet heeft grote voordelen t.o.v. het invoeren via laptops en een (draadloos) netwerk. Met name WiFi-netwerken zijn nogal storingsgevoelig en als de verbinding wegvalt, dan ligt de digitale verwerking plat. De grotere wedstrijden vinden meestal plaats op uitgestrektere terreinen (evenementen, weilanden, bosrijke gebieden), waardoor het erg lastig is om daar een netwerk uit te rollen. De mobiele 3G/4G-netwerken bieden daardoor een prima oplossing en elk apparaat kan onafhankelijk de scores doorzenden. Heden ten dage is de kans dat een heel mobiel netwerk plat ligt nagenoeg te verwaarlozen, waardoor stabiliteit en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn.

Wedstrijdorganisatie
Voor een wedstrijdorganisatie, die gebruik maakt van Equiscore, is de wedstrijdadministratie in 3 fasen te verdelen. Hierbij worden fase 1 en fase 3 uitgevoerd met Concours 3.5. Concours 3.5 beschikt over geïntegreerde functies voor het exporteren van startlijsten naar Equiscore en het importeren van uitslagen vanuit Equiscore.


Startlijsten

- Opzetten wedstrijd
- Inschrijven deelnemers
- Maken startlijsten
- Exporteren officials
- Exporteren startlijsten

Equiscore

- Importeren officials
- Importeren startlijsten
- Controle digitale resultaten
- Printen uitslagenlijsten
- Exporteren uitslagen

Uitslagen

- Importeren uitslagen
- Verzenden naar KNHS

Gedurende de wedstrijd wordt de rekenkamer verzorgd door Equiscore, waardoor het wedstrijdsecretariaat zich kan concentreren op het innen van de startgelden en andere organisatorische zaken. Na afloop kunnen alle uitslagen met één druk op de knop worden doorgestuurd naar de KNHS voor de centrale verwerking.


Ontwikkelomgevingen Equiscore

Geen stress in de rekenkamer ...

Samsung tablet met extra accu op klembord